Szukaj

Podręcznik "Szkliwa ceramiczne"

169.00 zł

„Szkliwa ceramiczne"  - polska wersja językowa niemieckiego dwutomowego podręcznika o szkliwach ceramicznych z roku 1985 (tom 1) oraz 2012 (tom 2). Książka stanowi zbiór informacji na temat szkliw, surowców do ich tworzenia, rodzajów szkliw a dodatkowo zawiera ponad 1100 starych (również historycznych) i nowszych receptur oraz dużą ilość zagadnień z zakresu chemii i fizyki. Od kilkudziesięciu lat ten podręcznik jest najdokładniejszą niemieckojęzyczną pozycją na rynku na temat szkliw. Stanowi on bazę przede wszystkim dla zaawansowanych i dociekliwych ceramików, zgłębiających ten temat od strony chemicznej i przygotowujących własne szkliwa.

Link do spisu treści podręcznika

Pierwsza część książki składa się z trzech obszernych rozdziałów, z których pierwszy w sposób szczegółowy opisuje takie zagadnienia jak: właściwości szkła i kryształów, surowce ceramiczne, sposoby przygotowywania szkliw, ich właściwości na każdym etapie powstawania, nanoszenie, zmętnianie i barwienie szkliw, błędy w szkliwieniu ale również farby ceramiczne i lustry, fryty, tlenki, pigmenty, metale szlachetne. Nie zabrakło tutaj informacji na temat wzoru Segera, wzorów granicznych czy historii szkliw. Drugi rozdział tomu pierwszego podzielony został na poszczególne typy szkliw, do których przyporządkowano po kilka / kilkanaście receptur (w sumie 1156). Trzecią część stanowią cenne dla ceramika tabele i zestawienia, zawierające obszerne i bardzo szczegółowe informacje na temat: związków chemicznych, składu i rodzajów fryt, tlenków, popiołów, surowców, substancji pomocniczych, mieszanin eutektycznych, stożków, temperatur topnienia etc.

Druga część książki powstała w roku 2012 (pierwsze wydanie) jako uzupełnienie tomu pierwszego. Autor zajmuje się w niej dogłębniej niektórymi konkretnymi typami szkliw (np. shino, raku, szkliwa czerwone miedziowe, białe szkliwa matowe, szkliwa popiołowe, seladonowe, solne).

Wolf Matthes – ceramik, inżynier technologii ceramiki w zakładzie produkcji ceramiki budowlanej, przez ponad 25 lat wykładowca przedmiotów z zakresu technologii ceramicznych, tworzenia szkliw i mas ceramicznych, procesów badawczych i kontrolnych oraz projektowania naczyń w Państwowej Szkole Tworzenia Ceramiki i Technologii Ceramicznych w Höhr -Grenzhausen.

Numer ISBN: 978-83-958000-0-9

Ilość stron: 631

Czas realizacji wysyłki: do 5 dni roboczych

Od autora:

Niniejszą książkę pierwotnie przygotowałem na własny użytek, aby zebrać wszystkie niezbędne informacje, które warto mieć pod ręką przy pracy ze szkliwami ceramicznymi. Podręcznik ten ma stanowić dla każdego praktyka pewien przewodnik, a także ułatwić mu dokonywanie porównań, a przede wszystkim być zbiorem jak największej ilości danych, które zwykle są rozproszone po bardzo wielu wydawnictwach. Jeśli będzie stanowił dla początkującego ceramika bodziec do działania oraz pewną podstawę przy podejmowaniu własnych prób, a osobie doświadczonej w tej dziedzinie pomoże uporządkować i pogłębić wiedzę oraz rozwiązać pewne problemy dotyczące pracy ze szkliwami, to będzie to znaczyło, że mój trud, włożony w przygotowanie tej książki, się opłacił.”

(…) Wygląd wypalonego i zastygłego szkliwa to często efekt bardzo wielu procesów oraz czynników, które po części nie są do końca poznane i w większości nie dają się kontrolować. Przedstawione przeze mnie przykłady oraz zestawienia szkliw warto zatem traktować nie jako ostatecznie obowiązujący przepis, lecz raczej inspirację oraz punkt wyjścia do tworzenia własnych wersji szkliw. Skład czerepu oraz temperatura wypału na biskwit, grubość nakładanej warstwy szkliwa oraz rodzaj powierzchni czerepu przed szkliwieniem, dokładny przebieg krzywej wypału (wzrost temperatury i czas), rodzaj atmosfery w piecu, właściwości stopionego szkliwa oraz sposób jego reagowania z czerepem, ewentualna prędkość przepływu oparów lub parowanie składników szkliwa, osadzanie się nalotów czy też wytrącanie się pojedynczych albo licznych faz krystalicznych w trakcie studzenia, czas i kolejność procesów krystalizacji – to wszystko, w z a j e m n i e    n a    s i e b i e   o d d z i a ł u j ą c, decyduje o wyglądzie zastygłej warstwy szkliwa. (…) Praca ze szkliwami nigdy nie będzie dla ceramika nudnym zajęciem i nawet doświadczone osoby ciągle mają do czynienia z zaskakującymi, a wręcz szokującymi niespodziankami. Obszerna praktyka i wymiana doświadczeń oraz intensywne zgłębianie tej tematyki pozwalają uniknąć frustracji w tej pracy. Temu właśnie służy niniejsza książka.”

Nasza najnowsza kolekcja